fredag, augusti 24, 2012

Finansieringen av småföretag

Finansieringen av småföretag har fått alldeles för lite utrymme i diskussionerna om arbetslinjen. Den har nästan varit helt obefintlig. För att arbetslinjen ska fungera fullt ut krävs det att människorna bakom företagen har en möjlighet att anställa. Tiden när en etablering och industrin anställde hundratals personer på flera orter samtidigt är förbi. Det sker fortfarande men sällan.

Utan de som har störst potential att anställa många är småföretagen som har visioner att växa. När största delen av företagen är finansierade med egna medel eller banklån är det väldigt många bra idéer som aldrig blir verklighet. Det är tråkigt.

Mer om finansieringen skriver Hanna Wagenius om i Expressen. Även en kort kommentar på cuf.se.

Inga kommentarer: