fredag, augusti 24, 2012

Finansieringen av småföretag

Finansieringen av småföretag har fått alldeles för lite utrymme i diskussionerna om arbetslinjen. Den har nästan varit helt obefintlig. För att arbetslinjen ska fungera fullt ut krävs det att människorna bakom företagen har en möjlighet att anställa. Tiden när en etablering och industrin anställde hundratals personer på flera orter samtidigt är förbi. Det sker fortfarande men sällan.

Utan de som har störst potential att anställa många är småföretagen som har visioner att växa. När största delen av företagen är finansierade med egna medel eller banklån är det väldigt många bra idéer som aldrig blir verklighet. Det är tråkigt.

Mer om finansieringen skriver Hanna Wagenius om i Expressen. Även en kort kommentar på cuf.se.

torsdag, augusti 16, 2012

Annies förtroendesiffror i demoskop

När man kollar in Annie Lööfs förtroendesiffror i Demoskop är de inte så bra.

Men vi gräver ner oss lite i dels undersökningen ifrån Juni och den nyligen genomförda.

Alla mätningar som är gjorda under en semesterperiod ska man ta med en nypa salt. Demoskop har genomfört båda sina mätningar under en semesterperiod.

Det är också en väldigt stor skillnad i antalet deltagare i de båda mätningarna. Nästan tusen personer fler i juni än augusti. Jag hade tänkt att jämföra fördelningen på de olika siffrorna i undersökningen för att se om det gick att se vilka som eventuellt skulle försvunnit ifrån juni undersökningen till augusti. Eftersom Demoskop använder helt olika uppdelning av sympatisörer mellan de båda undersökningarna föll detta snabbt.

I junimätningen är det uppdelat på partisympatisörer medan det i augustimätningen är uppdelat i kön och bostad geografiskt. Eftersom Demoskop enbart använder sig av en internetpanel är detta ytterliggare något som minskar kvalitén på deras undersökning. När man använder slumpen som urval ska alla ha en möjlighet att delta i undersökningen för att i det långa loppet få rätt. Men det gör inte Demoskop.

Mer om sannolikhet och träffsäkerhet kan du läsa om hos Henrik Oscarsson, valforskare på Göteborgs Universitet. På somma blogg kan du läsa ett inlägg av Rasmus Broms som bloggar om vilket förtroende vi ska sätta till förtroende.


Det behövs lite perspektiv innan man litar på kvällstidningarnas stora trummslag. För innehållet är väldigt väldigt litet.

Ska man se till den väldigt ostatistiska undersökningen som SR Jönköping gjort så har Annie Lööf Värnamobornas förtroende.