måndag, oktober 18, 2010

Behövs fler Stureplancentern!

I alldeles för många fall i Centerpartiet har det blivit en stagnation i vad som tas upp på möten och hur diskussionerna går, man är fantastiska kommunpolitiker och utvecklar bygden på ett otroligt givande och bra sätt men utöver att ta upp senaste föredragningslistan till kommande kommunfullmäktige möte är den idepolitiska debatten nästintill obefintlig i alldeles för många platser i Centersverige.

Så till alla krets och avdelnings ordförande, lär av stureplanscentern!

torsdag, oktober 07, 2010

Framåtandan segrar igen

För ca 4 år sedan gjorde jag lumpen och efter det har jag varit i Lysekil sporadiskt. Då var Norra Hamnen i Lysekil nästan bara dassiga industritomter med fantastiskt placering vid havet. Idag kan alla kommuninvånare och turister ta del av den mötesplats och promenadstråk som blivit i samband med strandpromenaden och den planerade restaurangen har ansökt om att få bygga större tomt än vad som tidigare var godkänt på bekostnad av att en servicebyggnad till hamnen får flytta och hyra in sig i Lysmars lokaler istället.

Årlig kostnad för att hyra lokalerna är 150 000kr och årlig kostnad att bygga ett servicehus beräknas till 200 000kr per år.

Detta borde vara ett ganska enkelt beslut att fatta, den årliga kostnaden blir 50 000kr lägre, restaurangen får större yta och får möjlighet att vara öppen året runt, men ändå blir det en oenig kommunstyrelse i Lysekil, förslaget blev godkänt och vi kommer få en större restaurang i Norra Hamnen som kan vara öppen året runt.