torsdag, juni 17, 2010

Idag följer (C) stämmobeslut

Idag kommer det röstas om kärnkraften och Annie Johansson är stolt över att knyta ihop energiöverenskommelsen idag, Fredrick Federley är glad över att vara i mål när efter att först lyfta frågan 2005. Detta är ytterliggare ett steg i energiöverenskommelsen.

Den viktigaste delen är utveckla den förnyelsebara energin tex utbyggnaden av vindkraften i Sverige har ökat med 49% mellan 2008 och 2009 och nu ser man över hur man kan förenkla tillståndsgivningen så att fler vindkraftverk kan byggas och tillstånd kan ges enklare och snabbare än idag. Elias Giertz skriver mer. Annie tipsar om Mauds replikskifte med Maria Wetterstrand som är riktigt bra.

Solveig Zander, Magnus Svensson, Johan Hedin, Gustav Andersson, Albin Broman

Ett litet utdrag ifrån Centerpartiets senaste stämmoprotokollet ifrån 2009 rubriken är "Klimatpolitik som tillväxtkraft"

Centerpartiet anser inte att kärnkraften är en långsiktigt hållbar energikälla. Men det går inte bortse från att den svenska elproduktion i dagsläget till hälften är beroende av kärnkraft. Det innebär att kärnkraften under överskådlig tid kommer behöva spela en roll i den svenska elförsörjningen. I och med överenskommelsen förlängs den svenska kärnkraftsparentesen. Samtidigt ställs tydliga krav för byggandet upp för eventuella nya reaktorer. En viktig prövningsgrund för nya kärnkraftsverk kommer att vara försörjningstrygghet. Kärnkraften ska i framtiden bära sina egna kostnader, något statligt stöd kommer inte att ges. En viktig förutsättning för fortsatt drift av kärnkraften är att säkerhetskraven skärps successivt och att ansvaret för olyckor skärps i enlighet med internationella konventioner. Centerpartiets uppfattning är dessutom att kärnkraften fullt ut skall bära sina egna kostnader och att det tas fram livscykelanalys för befintliga och eventuellt nya kärnkraftverk. Det ska vara upp till marknaden att bedöma huruvida kärnkraftsinvesteringar är lönsamma eller ej.


Besluten som togs av stämman var
• Att energipolitiken ska förena miljö, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
• Långsiktigt forma ett hållbart energisystem försörjt enbart av förnybara energikällor.
• Successivt fasa ut energikällor som inte är långsiktigt hållbara.
• Nu prioritera att minska fossilberoendet i transportsektorn och kraftigt öka den förnybara elproduktionen.
• Att elnäten i Sverige och Europa utvecklas för att möjliggöra förnybar energiförsörjning i stor skala och en smartare och effektivare energianvändning.
• Att en kostandseffektiv omställning till förnybar energi och effektivare energianvändning också är det bästa sättet att skapa förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft för den Sveriges energiintensiva industri.
• Stärka Sveriges globala konkurrenskraft genom att stärka vår världsledande position i omställningen till en hållbar energiframtid.
• Ta fram livscykelanalys för befintliga och eventuellt nya kärnkraftverk.
• Genomföra en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i projekterings- och provborrningsskedet.


Socialdemokraterna har verkligen gjort ett "bra" jobb med att försöka sätta en bild av ett Centerparti som kör någon toppstyrd grej och sviker sina ideal osv.
Inte helt oväntat håller jag inte med, när överenskommelsen först presenterades var många Centerpartister förvånade, efter att de förvånade Centerpartisterna har läst in sig på vad den verkligen innebär är de allra flesta riktigt nöjda med flera tydliga beslut som säger att inte några skattepengar ska gå till kärnkraft och att ägarna till kärnkraften tar fullt ansvar vid olycka. Fast dom viktigaste besluten är inte dessa, utan de satsningar och förenklingar för förnyelsebar energi och minskningen av koldioxidutsläppen.

onsdag, juni 16, 2010

Grön energi och desperata sossar

Miljöpartiet skrev idag på DN Debatt om att kärnkraften är inte framtiden utan det är grön energi. De gör sitt jobb för att försöka svartmåla en lyckad miljöpolitik och tycker att gröna certifikat är dåliga (som de för två veckor sedan röstade för i riksdagen men det nämns inte). Humor när Peter Eriksson hånade miljöbilspremien som gjorde att miljöbilarna plockade ordentligt med marknadsandelar eller att vi under senaste perioden har fått ordentligt mycket fler vindkraftverk och ett arbete är igång med att ytterliggare förenkla byggnationen av nya vindkraftverk och energiöverenskommelsen är en stor satsning på förnyelsebar energi.

Maud Olofssons replik har Magnus och Helen bloggat mer om.

Det humoristiska i detta är den effektiva socaialdemokratiska bloggarmén som smått desperata fortsätter sin kampanj mot Maud Olofsson där dom inte känner igen sig i Centerpartiet. Vi är tydligen desperata över våra opinionssiffror med mera med mera.

Jaja, har man ingen egen energipolitik att föra fram så kan man alltid fortsätta att tracka ner på Centerpartiet och Maud Olofsson, personligen tycker jag sossarna är mer nervösa över sina rekordlåga siffror och de låga förtroendesiffror Mona Sahlin jämfört med Reinfeldt.

Nog om detta mer om Centerpartiets politik kan du läsa hos ETR, Ingela.

Läs Centerpartiets åsikter om miljö, energi, klimat.

tisdag, juni 15, 2010

Socialisterna vill välja åt dig

Socialisterna klagar på att effektivisering i privata vårdföretag skulle vara sämre och då borde vi förstatliga all vård och avskaffa vårdvalet, det handlar om något större än effektivisering, det handlar om patienter som själva får välja sin vårdgivare framför ett byråkratiskt system att välja åt dom.

Sedan så påstår han att vårdföretagens vinster hamnar i "Jerseyregistrerade bolag som dominerar den privata vården."

Eller inte.

I Sverige har vi 14 000 vårdföretag 90% av dessa har färre än 10 anställda och visst finns det några stora bjässar och ja ett fåtal va dom är registrerade i jersey.

Det är bra att vi har ett vårdval och etableringsfrihet så att patienten kan få välja den vård och den vårdgivare dom känner sig nöjda med, för som socialisterna ska få välja kommer vi få en vård byggd på planer och dokument och inte engagemang och enkelhet till förbättringar i den lilla vårdenheten.

måndag, juni 07, 2010

Ungdomsarbetslöshet på GP debatt

Idag har Rickard Nordin och Magnus Andersson ett svar på Jytte Gutelands debattartikel som också kritiserar vår kampanj mot ungdomsarbetslöshet.
Hon tror mer på sina lösningar om utbildning och att ge unga hopp än att göra något åt strukturproblemen på arbetsmarknaden som stänger unga ute.