måndag, oktober 18, 2010

Behövs fler Stureplancentern!

I alldeles för många fall i Centerpartiet har det blivit en stagnation i vad som tas upp på möten och hur diskussionerna går, man är fantastiska kommunpolitiker och utvecklar bygden på ett otroligt givande och bra sätt men utöver att ta upp senaste föredragningslistan till kommande kommunfullmäktige möte är den idepolitiska debatten nästintill obefintlig i alldeles för många platser i Centersverige.

Så till alla krets och avdelnings ordförande, lär av stureplanscentern!

Inga kommentarer: