söndag, september 12, 2010

Ungdomars trygghet

Vi har idag ett väldigt stelt system när det gäller trygghet och ungdomar som har rest eller jobbat utomlands, det behövs ett mer flexibelt trygghetssystem helt enkelt.

Bra att Centerpartiet lyfter detta i ett ungdomsmanifest (rapporten)

Läs mer:
Rickard Nordin, Annie Johansson, Carl, Frank Thoren

Inga kommentarer: