söndag, augusti 29, 2010

Styrd fritid eller fri fritid?

Ungdomar har för lite att göra är något som vi hör titt som tätt, kommunpolitikerna tycker att det där med en fritidsgård för att visa att vi bryr oss om ungdomarnas fritid är handlingskraftigt. Men vad innebär en fritidsgård?
Att kommunen upplåter lokaler till ungdomar där de kan aktivera sig med de aktiviteter, spel och annat som personalen ordnar. I väldigt många fal engageras de som besöker fritidsgården i verksamheten och det är mycket bra men är detta tillräckligt?

Inte riktigt.

Fredrick Christensson är den kandidat som jag hade röstat på i Lysekil om jag fortfarande hade varit skriven på min hemort, så är inte fallet.

Läs hans inlägg om fritidsgårdar och hans alternativa lösning ungdomspott.

Inga kommentarer: