måndag, juni 07, 2010

Ungdomsarbetslöshet på GP debatt

Idag har Rickard Nordin och Magnus Andersson ett svar på Jytte Gutelands debattartikel som också kritiserar vår kampanj mot ungdomsarbetslöshet.
Hon tror mer på sina lösningar om utbildning och att ge unga hopp än att göra något åt strukturproblemen på arbetsmarknaden som stänger unga ute.

2 kommentarer:

Björn sa...

Angående: Ungdomsarbetslösheten samt ert förslag till lagändring inom arbetsrätten

Jag har gått igenom era förslag till åtgärd inom arbetsmarknaden och har en del undran

1. Lagen om anställningsskydd skall inte gälla upp till 26 år (Det man kallar för saklig grund) .
Kommentar Detta innebär i sak att personer skall ha en formel provanställning till en ålder av 26 år om man tittar på detta rättsligt
Undran från mig då blir således, hur kommer ni att försäkra den enskildes rättsäkerhet mot missbruk från oseriösa arbetsgivare.

2. Lägre ingångslön för ungdomar
Kommentar I dag regleras all lön i avtal så som kollektivavtal eller individuella kontraktsavtal. Ert förslag bygger på att den enskilde skall ha rätt att teckna individuella löneavtal som då är sämre än vad parterna har kommit överens om ifall det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen, gissa att det är de ni menar på grund av att denna rätt finns redan på företag som är avtalslösa.

Undran Om en anställd nu inte är nöjd med sitt individuella avtal, och går med i facket vad gäller då kollektivavtalet eller deras överenskommelsen (Stupstocksregeln)

3 I dag blir mängder med ungdomar lurade på sin lön så som gratisarbete och utebliven ersättningar. (Inom vårt område sker detta dagligen (Fastighetsanställdas Förbund)
Hur tänker ni göra för att skydda dessa människor, kommer ni att inrätta en form av rättshjälp så som finns inom förvaltningsrätten (Gratis hjälp)

Anders Dahlberg sa...

Hejsan!
Är det Centerpartiets eller ungdomsförbundets förslag du har gått igenom?

CUF vill avskaffa LAS helt och överlåta detta åt arbetsmarknadensparter.

1. Med en större rörlighet kommer det vara enklare att få ett nytt jobb och man kan sluta hos de oseriösa arbetsgivarna, sedan är vi inte emot facken som organisation utan när dom anställda vill ha fackens hjälp är detta ett klockrent tillfälle att visa att facken behövs.

2.
Från ungdomsförbundets sida ser vi gärna mer möjligheter för individuella avtal överlag. Anledningen till att vi driver frågan om att arbetsmarknadens parter ska komma överens om lägre ingångslöner (och gärna en snabbare lönestegring) är att skillnaden mellan att anställa någon utan erfarenhet och någon med erfarenhet är för låg, detta missgynnar unga. Är någon inte nöjd med den lönen de får kan de antingen förhandla själva eller genom facket, och går man med i facket så är det avtalet som skrivs mellan facket och arbetsgivaren som gäller.

3.
Genom det vanliga systemet när det begås avtalsbrott, eller om det ska hanteras. Facket har här också en roll att fylla som görs idag, sedan kan man även införa olika former av rättshjälp motsvarande inom förvaltningsrätten. Allt för att underlätta, i de fall personer blir utnyttjade av oseriösa arbetsgivare så ska det vara enkelt och gå snabbt att få rätt för sin sak.