fredag, december 04, 2009

Bra tillägg ang sjukförsäkringen

Det har varit hårda ord mot Alliansregeringen efter att försäkringskassan har dragit in sjukpenning för cancerpatienter.
Vad som har gått fel vet jag inte, om det är att försäkringskassan övertolkar (som har hänt förr) eller att lagförslaget ifrån Alliansen har varit otydligt det vet jag inte men det är bra att regeringen har lagt fram ett lagtillägg för att förtydliga vad Alliansen menar.

Överlag tycker jag att Alliansens reform av sjukförsäkringen är bra, är du sjuk men kan jobba en del så tror jag att du blir frisk snabbare av att komma tillbaka i små portioner till ett jobb som du kan klara av, men klarar du inte av att arbeta så ska du inte det! Men jag saknar en reform som slår samman försäkringssystemen så att det blir en dörr in. För att citera Centerpartiets Politik, A-Ö.

Centerpartiet förespråkar en samordnad arbetslivsförsäkring, som innebär att arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen slås samman. Arbetslivsförsäkringen ska administreras av en gemensam myndighet, både på nationell och på lokal nivå. Detta skulle ge förutsättningar för effektiv rehabilitering och minskad rundgång i trygghetssystemen.

Detta vill Centerpartiet.

Fler som skriver
Anders W Jonsson (C), Mina moderata karameller, Smurfgodis, Kent Persson (M), Solveig Zanders (C), En knufflista

3 kommentarer:

Kraxpelax sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anna Lundgren sa...

Problemet med att om man orka jobba lite så är det bra är att de arbetsplatserna INTE FINNS. Och att de flesta som utförsäkras hamnar i arbetslöshet.

Och då reglerna för a-kassa ändrades i jul 2008 betyder det att många som varit långtidssjuka inte får tillräckligt pengar att klara sig på.

Via nätverket resurs har min insikt i problematiken vuxit. Det finns många som vill jobba, tom de som har ett deltidsjobb som ändå skickas ut i total arbetslöshet.
Vilket också medför oro, ångest och till och med självmordstankar.

At bara säga "de kanske kan jobba lite grann" och sen blunda för att det i dagens Sverige finns oerhört små chanser för människor att jobba lite grann det är inte att ta ansvar tyvärr.

Jag jobbar på Nationella hjälplinjen, våra samtal som rör självmord har ökat med 70% under 2009. Våra anslag har dock i realiteten minskat och enligt regeringen ska vi inte få mer heller. Vi svarar idag på totalt ca 10000 samtal per år. Samtidigt är det lika många som aldrig kunnat komma fram till oss pga bristande resurser. Vad som händer i januari när allt fler utförsäkras vet vi inte men många ringer oss redan idag.

Vi som många andra efterlyser ett utökat ansvar från regeringens sida. Skickar man ut sjuka att jobba måste det finnas jobb att få - hänvisar man (som landstingen gör) till oss på Hjälplinjen måste vi ha resurserna för att kunna svara!

Anders Dahlberg sa...

Jag håller med dig om att arbetsmarknaden i Sverige måste bli mer flexibel så att personer som kanske kan jobba 10 timmar i veckan, eller bara 3 timmar i veckan ska få möjlighet att komma ut i arbete. Tyvärr är det många faktorer som sätter stopp för detta och Centerpartiet är det partiet som hårdast driver att vi ska få en översyn och en arbetsmarknad anpassad till dagens situation, tyvärr har vi än inte fått tillräckligt gehör för detta.