torsdag, augusti 20, 2009

Sacou studentråd: Lyssna på Centerpartiet!

Genom Magnus Andersson hittar jag Stina Hambergs inlägg på Newsmill om att regeringen ska lyssna på Centerpartiet i budgetförhandlingarna ang höjning av studiemedel.

Vi som studenter kommer få en sänkning av studiestödet eftersom det index studiemedlet är knutet till sjunker nu i krisens spår, men hyran och priserna för studentlitteraturen kommer att ligga kvar på samma nivå.

Inga kommentarer: