tisdag, april 21, 2009

Nästa integritetshot?

Röstningen om telekompaketet är inte klar men nu kan du se vad nästa integritetshotande förslag är. Är terroristhotet så stort att vi måste lagra allas uppgifter (och om passageraren har ätit specialkost..)?

Nej det är det inte.

Sedan förstår jag inte hur britterna tänker när de vill registrera alla inrikes resor - till och med våra hotellövernattningar.

Ett stycke ur Centerpartiets valmanifest.
Som ett komplement till Ombudsmannen och Integritetsskyddskommittén bör integritetsskyddet även
föras in i arbetet med konsekvensanalyser, som är en del av EU:s agenda för regelförenkling och bättre
lagstiftning. Analyserna innefattar idag bedömningar av de ekonomiska, sociala och miljömässiga
effekterna liksom av de administrativa kostnaderna för ett lagförslag. Centerpartiet anser att analyserna
även ska väga in den personliga integriteten och skyddet av var och ens privata sfär.

Läs hela manifestet här (PDF) (integritet på s. 4 och framåt)

Läs i Svd

Tack Hax

Inga kommentarer: