fredag, mars 27, 2009

Hopp om integritet, men inget är klart

Europaparlamentet har idag röstat igenom ett initiativbetänkande angående den personliga integriteten på internet. Detta beslutet är mycket bra men ett initiativbetänkande är inget mer än att parlamentet har sagt vad de tycker i frågan, det kommer alltså inte bli någon lagtext som gör detta juridiskt. Vi har framför oss telekompaketet och efter EP valet Medina rapporten, som direkt kräver avstängning av fildelare på internet. (Läs mer om detta hos HAX)

Vi har inte vunnit kampen om den personliga integriteten och rättigheten att använda internet fören vi har fått lagtext i frågan och med tanke på de starka påtryckningarna som finns i vissa håll Europa så krävs det att du röstar på en person som prioriterar frågan om personlig integritet.

Inga kommentarer: