lördag, februari 14, 2009

Gymnasiedebatten fortsätter

Debatten i lokaltidningarna i Lysekil fortsätter om den nya gymnasieskolan, flera felaktigheter lyfts (jag har själv tagit debatten under en artikel i Bohusläningen)

Kommunen skall inte bygga en skola, men ett hyresavtal kommer upphandlas där en entreprenör (eller det kommunalabolaget) kommer bygga en skola och sedan hyra ut den till kommunen.

Detta kommer kosta massor med pengar.
Nej!
När skolan är färdig kommer de nuvarande gymnasielokalerna användas till annat.
Musikskolan kommer få lokaler, en skola arbetsmiljöverket har dömt ut flera år i rad kommer säljas (kommunen har inte skött underhållet) flera olika hyreskontrakt kommer sägas upp och de "tillfälliga" baracker som kom 1993(?) kommer inte behövas längre.
= Kommunen kommer få en ny gymnasieskola och mest troligt spara pengar.

Det som däremot kommer kosta är de vägarbeten och arbetet med att göra plats för busshållplats i norra hamnen, detta har jag inga siffror på.

Men varför klagar människor då så mycket?
1. En minoritet i kommunfullmäktige verkar ha bestämt sig att vara emot nästan allt som Alliansstyret vill genomföra, Alliansens har ingen egen majoritet tror det är en eller två mandat för få.

2. Sedan är det några av de boende i Norra Hamnen som tycker att detta kommer förstöra för deras boende, men skillnaden mot idag är att bussarna kommer stanna där (bussarna kör redan idag igenom Norra Hamnen). Sedan kommer en ström av elever gå förbi ett industriområde och i utkanten av ett område med några bostäder ut till skolan.

3. Där skolan kommer byggas angränsar till något slags miljöskyddsområde enligt någon myndighet (har nämnts av några boende i Norra Hamnen) men idag finns det redan byggnation där och det är ju tråkigt att vi gör ett område mer lättillgängligt och ger eleverna i Lysekil en fantastisk skolgård.

4. I de lokalerna som kommer rivas finns idag Lysekils dagcenter Blåstället, men lokalerna är fruktansvärt dåliga och en flytt av dagcenter eller dyra reparationer är alternativet, för standarden på lokalerna idag är alldeles för dålig.

Ja som sagt, jag tycker detta är ett fantastiskt förslag och tycker det är tråkigt att några få personer har gjort det tills sitt livsverk att försöka stoppa detta.

Sedan har det genomförts en namninsamling mot skolan med 1830 underskrifter (följer dock inte vallagen och därför kommer ingen omröstning att genomföras), men jag är nyfiken på hur frågeställningen var och hur många av de som skrivit under som går i skolan själva.

Inga kommentarer: