lördag, januari 03, 2009

Utveckla utan satsningar?

I Lysekils kommunfullmäktige finns det några ledamöter som klagar och som verkar ha som målbild att hindra allt nytänkande så mycket det bara går. Nu finns en helsida i Bohusläningen (ännu ej online) där miljöpartisten Inge Löfgren ger tips, två veckor efter beslutet om budget är taget, kanske något han skulle ta upp på budgetmötet men men..

Mitt favorit citat är på området att stoppa alla satsningar ifrån Alliansens sida:
Det är istället bättre att göra fler saker för de boende i kommunen.

I hela artikeln vill han stoppa nästan alla satsningar som diskuteras i Lysekils kommun, vilket inte hade varit fel om han hade haft något annat förslag, men han vill bara stoppa förslag, aldrig komma på något nytt (vad jag sett, rätta mig gärna).

Han har i vilket fall sett att 56 miljoner ska användas för investeringar, hälften är nödvändiga andra är satsningar på villatomter, strandpromenad osv, allt som inte är absolut nödvändigt vill han i stort sett slopa. Hans förslag är att satsningar ska senareläggas eller tas bort helt, men när högkonjunktur kommer ska industriområdet vara klart då eller ska vi börja förbereda för det så att det är klart till nästa lågkonjunktur? Bättre att förbereda för dom nu så att de är klara sen istället för att satsa mycket pengar i ett område som sedan inte blir använt för att konjunkturen har vänt.

Han nämner även att satsningen på gymnasium är dumt men återigen, det blir dyrare att rusta upp nuvarande lokaler (mer här). Detta är även inget som kommer drabba kommunens budget mer än en årshyra eftersom lokalerna kommer hyras av antingen det kommunala bolaget eller ett privat (personligen ser jag helst ett privat).

Inga kommentarer: