fredag, november 16, 2007

Sveriges viktigaste kvinnorörelse

I dagens Hallands Nyheter kan du läsa en krönika om Sveriges viktigaste kvinnorörelse. Den största kvinnorörelsen i Sverige och som gjort så mycket pionjärarbete för Sveriges kvinnor. Utan Centerkvinnorna hade det varit betydligt mindre jämställt i Sverige.

Medans andra kvinnorörelser som har växt snabbt, skrikit mycket skapat lite och sedan försvunnit har Centerkvinnorna alltid funnits där och skapat/slagits för och gjort så mycket för Sveriges kvinnor och män.

Grattis Centerkvinnorna i Halland på ert 75 års jubileum.
Centerkvinnorna på riksnivå har jubileum nästa år.

Inga kommentarer: